Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama

Çeliğin kolay işlenebilirliği, sünekliği ve mukavemeti sayesinde gündelik hayatın bir parçası haline gelmiş ve pek çok teknolojik buluşa ilham vermiştir. Ancak çeliğin bu üstün özelliklerinin yanında büyük bir zaafı vardır. Yapısı gereği oksijene yönelimi dolayısı ile korozyon ortaya çıkar ve fiziksel yapısı zayıflar. Bu zafiyetin giderilmesinin en etkili yolu metalik kaplama uygulamalarıdır.

Sıcak Daldırma Galvanizleme (HDG) yaklaşık 150 yıldır demir ve çeliğin korozyona karsı korunması için kullanılan metalik esaslı bir kaplamadır. Tasarımı ve kimyasal kompozisyonu galvanizlemeye uygun demir ve çelik ürünlerinin ergimiş çinko banyosuna daldırılması ile oluşan difüzyon sonucu meydana gelen metalik tepkime ile oluşur.

GALVANİZLEME PROSESİ

Galvanizleme islemine uygunlugu kontrol edilen ürünler için uygun askılama türü belirlenir. Ürünler alkali banyoya daldırılarak malzeme üzerinde olabilecek yag ve kimyasal atıklar temizlenir.

Ürünler %18’lik konsantrasyona sahip HCL asit banyolarına daldırılarak, malzeme üzerindeki pas temizleninceye kadar bekletilir. Ürün yüzeyinde pas olmasa bile yüzeyin galvaniz için aktiflesmesi için asit banyolarında tutulması sarttır. Asit banyosundan çıkan ürünler su banyosuna daldırılarak temizlenir.

Durulanan ürünler ergimis çinkonun ürün yüzeyine yapısması için 50-70 °C sıcaklıkta %30 NH4CI-ZN CI2’den olusan flaks banyosuna daldırılır. Flaks kaplanan ürünler 445-465 °C sıcaklıkta ergimiş çinko banyosuna daldırılarak kaplanır.

Galvaniz kaplanan ürünlerin kaplama kalınlıkları dijital mikrometre ile ölçülür. Kaplama hataları olan ürünler tamir edilir ve ya yeniden kaplanır. Kontrolü ve bakımı yapılan ürünler yüklemeye uygun olacak şekilde istiflenerek sevk edilir.